Hur flaggar man när någon avlidit?

Flagga när någon avlider

Det är i första hand sorgehuset som flaggar, men även andra som vill hedra den avlidne och visa sin sorg kan göra det. Man kan också flagga på den avlidnes arbetsplats.

Flaggan hissas på halv stång vid två tillfällen: På dödsdagen, eller dagen efter, och på begravningsdagen. När begravningen är över på begravningsdagen, hissas flaggan åter i topp.
När man flaggar på halv stång ska flaggan först hissas i topp och sedan halas ner till 2/3 av stångens höjd. På fasadstänger ska flaggan däremot befinna sig mitt på stången. Innan flaggan halas ska den först hissas i topp.

Kontakta oss