Begravning

Med storlek, kunnande och erfarenhet kommer ansvar

Som enda privata auktoriserade begravningsbyrå i Katrineholm, Flen, Vingåker och Eskilstuna har vi en viktig uppgift att vara bästa möjliga alternativ för den som behöver praktisk hjälp i sorgen. När vi dessutom sedan några år tillbaka är den största begravningsbyrån i KFV-regionen vill vi tro att det är av en anledning. Det gör oss ödmjuka och stolta. Men med storlek, kunnande och erfarenhet kommer skyldigheter och stort ansvar. Vi kommer fortsätta att göra vårt yttersta för att alla som vänder sig till oss får precis den stora eller lilla hjälp som önskas.

Våren 2021 öppnade vi kontor i Eskilstuna och vi gör det med med samma ambition som har drivit oss i KFV-regionen. Vi vill vara det enkla valet i en svår stund och vi vill vara det mest prisvärda alternativet på de orter där vi verkar. Vi tror att du hos oss får bästa möjliga service tack vare och med hjälp av vår långa erfarenhet, stora kunnande, omfattande lokalkännedom och ett genom alla delar varmt bemötande.

För många är priset en viktig faktor i ett beslutsunderlag. Nedan följer våra priser på våra varor och tjänster. Många av våra konkurrenter gömmer sin prissättning men så gör inte vi. Vi vill vara öppna och transparenta. Det vinner du på och i förlängningen tror vi att vi också vinner på det. Priserna nedan är grunden men det kan förstås förekomma justeringar uppåt eller nedåt beroende på typ av uppdrag. Till exempel kan den som så önskar göra kistläggning och omhändertagande av avliden helt själv, då försvinner den posten från kostnaderna. Likaså kan den som har stort branschkunnande (ofta de som jobbar inom Svenska Kyrkan) göra delar av det administrativa själv vilket innebär att vårt arbete blir mindre och vår arbetskostnad minskar. Du är alltid välkommen att maila frågeställningar om priserna till samuel@ostlundsbyra.se

 
Begravning - varor och tjänster (priser fr.o.m. 2022-05-01)

Begravningsuppdrag endast kremation, 9995:- (enklaste kistan, kistläggning, transport till krematorium, nödvändig administration) - vid annan transport än Mälarsjukhuset-Eskilstunas krematorium och Kullbergska sjukhuset-Katrineholms krematorium tillkommer milkostnad

Begravningsbyråns grundarvode inklusive fyra timmars handläggning, 6250:- (omfattar kundgenomgång med efterföljande kontakter såsom pastorsexpedition, lokala skattemyndigheten, sjukhus/bårhus, tidningar, försäkringsbolag. Beställning och administration av blommor och minnesstund. Upprättande av minnesalbum. Kontroll och sammanställning av debiteringar och förskottsutlägg. Administration, totalansvar och kvalitetskontroll)

Timarvode vid uppdrag överstigande fyra timmars arbete, 1275:-

Beställning och administration solist, programkort, framtagning digital musiklista vid begravning samt andra tilläggstjänster 380:-/varugrupp

Kistor från 4725:-

Urnor från 1875:-

 

Begravningsbil inklusive bärare (=1035 kr) vid bisättning

Inom orten (10 km), 3550:-

Utom orten, grundavgift, 3380:-

Per mil, 170:-

 

Omhändertagande och kistläggning med befintliga kläder, 1590:-

Omhändertagande och kistläggning med svepskjorta, 1790:-

Omhändertagande och kistläggning i inlämnade kläder, 1990:-

Representant vid personligt avsked i samband med bisättning, 750:-

Representant personligt avsked vid annan tidpunkt, 1950:-

Mottagande av anmälningar till minnesstund upp till 40 namn/mer än 40 namn, 450:- / 650:-

*Representant vid begravning, 2940:-

Streaming vid begravning, 2495:-

Digital film av begravning, usb, 1045:-

Hyra portabel musikutrustning, 415:-

Hyra Östlunds egna bårtäcke grönt/linne (på vilket man får lägga kistdekoration), 600:-

Borgerlig officiant, 5200:- (ceremonimästare, den som planerar, leder och genomför borgerliga ceremonier med dikter och tal)

 

 

*Representantens arbete omfattar, förutom resan och kontakterna med anhöriga före, under och efter ceremonin, även ansvar och förberedelser som kontroll av kista och dekoration, dekorering kring båren, kontakt med officiant, organist och övriga medverkande. Representanten samlar också in informationen som behövs för att skriva minnesalbumet. Vid uppdrag på landsbygd och annan stad än i tätorterna Katrineholm, Flen, Vingåker och Eskilstuna räknar vi med en halvtimmes extra arbetstid.

Priset på olika begravningar varierar oftast beroende på följande:

Om det krävs flera eller långa transporter. Dödsannonsens storlek och om man annonserar i flera tidningar. Om man önskar sång- eller musiksolister eller kanske en orkester. Om begravningen sker i annan församling än hemförsamlingen. Hur många gäster man bjuder och vad man bjuder på. Om man väljer en familjegravplats eller endast minneslund. Om den avlidne inte är folkbokförd i Sverige kan vissa merkostnader uppstå. Eventuellt officiantarvode kan tillkomma vid borgerliga förrättningar.

Barn och begravningar

Vid begravningar av barn och ungdomar är det inte ordinarie prissättning som används. Inom begravningsbranschen råder en tyst överenskommelse om att ge betydande subventioner på begravningsuppdrag som gäller barn och yngre ungdomar. 

Vem betalar begravningen?
Kostnaderna för en begravning tas normalt ur dödsboet, inte från de efterlevande. Om det saknas tillgångar i dödsboet kan de efterlevande ansöka om bidrag från kommunen. Kostnader för gravplats, kremation, ceremonilokal, vissa transporter samt lokal för visning av avliden är redan betalda genom begravningsavgiften som tas ut via skattsedeln.  
Begravningsbyråer skiljer sig åt på prissättning av sina egna varor och tjänster men en begravning innehåller ofta en hel del förmedlade varor och tjänster, och dessa kostnadsposter bestäms inte av byrån utan av leverantören. Det är utlägg och förmedlade tjänster för dödsboets räkning, såsom dödsannons, blommor, förtäring på minnesstunden efteråt, bärarlag, solister, församlingens eller kyrkogårdsförvaltningens avgifter osv.
Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå som Östlunds Begravningsbyrå innebär en extra trygghet. Man vet då att byrån är underställd Sveriges Begravningsförbunds stränga regler när det gäller prisinformation, tystnadsplikt, etik, arbetsmetoder och utbildning samt hantering av reklamationsärenden och mycket mer.

Background image: