Begravning

Rätt begravning till rätt pris
Vår viktigaste uppgift är att visa vilka valmöjligheter som finns, för att vi tillsammans ska kunna utforma en begravning som stämmer med era önskemål. Vårt uppdrag är att ge dig rätt hjälp till rätt pris, oavsett om det gäller en enkel eller en mer påkostad begravning. Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi ge dig en trygghet som är ovärderlig.

I sorg befinner man sig i en utsatt situation och när man är i affekt tar man inte alltid så rationella beslut. Idag finns också ett överflöd av information och reklam på nätet om allt. Köpt reklam på google gör gällande att det finns sex-sju st begravningsbyråer i stad efter stad, oavsett hur liten staden är. Men så är inte fallet. I vår region KFV (Katrineholm / Flen / Vingåker) finns i huvudsak tre byråer, det är vi och två stora kända begravningskedjor som har sina ägarsäten i Stockholm. I utkanten av våra tre kommuner finns fler byråer, i Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Örebro finns fler pålitliga aktörer. Flera varumärken som syns på google och som till och med utger sig för att ha kontor i Katrineholm finns inte i närområdet. Deras telefonister sitter i Sthlm, Göteborg eller Malmö och svarar i telefon. Sedan har de några skåpbilar som rullar runt i södra Sverige och mellan-Sverige. Vi har tyvärr sett att när anhöriga anlitar dem några dagar efter dödsfallet och får en begravning inbokad tre veckor senare så hämtas den avlidne från sjukhuset inte förrän samma dag som begravningen ska vara och det har till och med hänt att de inte ens hunnit kistlägga den avlidne och föra kistan i tid till kyrkan. Väldigt ovärdig hantering i vårt tycke. Men byråer som jobbar på distans måste få ekonomin att gå ihop och då blir planering lidande med stora riskmoment som följd.

Vår målsättning är att vara det mest prisvärda alternativet på de orter där vi verkar. Vi tror att du hos oss får bästa möjliga service tack vare och med hjälp av vår långa erfarenhet, stora kunnande, omfattande lokalkännedom och ett genom alla delar varmt bemötande.

 
Begravning - varor och tjänster (priser fr.o.m. 2020-11-01)

Begravningsbyråns grundarvode inklusive fyra timmars handläggning, 4900:- (omfattar kundgenomgång med efterföljande kontakter såsom pastorsexpedition, lokala skattemyndigheten, sjukhus/bårhus, tidningar, försäkringsbolag. Upprättande av minnesalbum. Kontroll och sammanställning av debiteringar och förskottsutlägg. Administration, totalansvar och kvalitetskontroll)

Timarvode vid uppdrag överstigande fyra timmars arbete, 780:-

Begravningsbyråns grundarvode vid uppdrag gällande endast kremation, 2600:-

Beställning, administration och förskottsutlägg för blommor, förtäring, musik musik/solist och programkort, 295:-/varugrupp

Kistor från 4975:-

Urnor från 895:-

 

Begravningsbil inklusive lyfthjälp vid bisättning

Inom orten (20 km), 2110:-

Utom orten, grundavgift, 1850:-

Per mil, 130:-

 

Omhändertagande och kistläggning med befintliga kläder, 1095:-

Omhändertagande och kistläggning med svepskjorta, 1245:-

Omhändertagande och kistläggning i inlämnade kläder, 1495:-

Hygien och säkerhetsartiklar vid omhändertagande av avliden, 250:-

Visning i samband med bisättningen, 490:-

Visning vid annan tidpunkt än bisättning, 780:-

Mottagande av anmälningar till minnesstund, 425:-

*Representant vid begravning, 1895:-

*Representant vid begravning landsbygd/annan stad, 2245:-

Streaming vid begravning, 595:-

Hyra portabel musikutrustning, 300:-

Hyra bårtäcke grönt/linne (på vilket man får lägga kistdekoration), 500:-

Borgerlig officiant, 4000:- (ceremonimästare, den som planerar, leder och genomför borgerliga ceremonier med dikter och tal)

Minnesalbum om fler än ett exemplar, per styck (A5/A4), 200/250:-

Inbunden minnesbok inklusive fotografier 495:-

 

*Representantens arbete omfattar, förutom resan och kontakterna med anhöriga före, under och efter ceremonin, även ansvar och förberedelser som kontroll av kista och dekoration, dekorering kring båren, kontakt med officiant, organist och övriga medverkande. Representanten samlar också in informationen som behövs för att skriva minnesalbumet. Vid uppdrag på landsbygd och annan stad än i KFV-regionen räknar vi med en halvtimmes extra arbetstid.

Priset på olika begravningar varierar oftast beroende på följande:

Om det krävs flera eller långa transporter. Dödsannonsens storlek och om man annonserar i flera tidningar. Om man önskar sång- eller musiksolister eller kanske en orkester. Om begravningen sker i annan församling än hemförsamlingen. Hur många gäster man bjuder och vad man bjuder på. Om man väljer en familjegravplats eller endast minneslund. Om den avlidne inte är folkbokförd i Sverige kan vissa merkostnader uppstå. Eventuellt officiantarvode kan tillkomma vid borgerliga förrättningar.

Vid begravningar av barn och ungdomar är det inte ordinarie prissättning som används. Inom begravningsbranschen råder en tyst överenskommelse om att ge betydande subventioner på begravningsuppdrag som gäller barn och yngre ungdomar. 

Vem betalar begravningen?
Kostnaderna för en begravning tas normalt ur dödsboet, inte från de efterlevande. Om det saknas tillgångar i dödsboet kan de efterlevande ansöka om bidrag från kommunen. Kostnader för gravplats, kremation, ceremonilokal, vissa transporter samt lokal för visning av avliden är redan betalda genom begravningsavgiften som tas ut via skattsedeln.  
Begravningsbyråer skiljer sig åt på prissättning av sina egna varor och tjänster men en begravning innehåller ofta en hel del förmedlade varor och tjänster, och dessa kostnadsposter bestäms inte av byrån utan av leverantören. Det är utlägg och förmedlade tjänster för dödsboets räkning, såsom dödsannons, blommor, förtäring på minnesstunden efteråt, bärarlag, solister, församlingens eller kyrkogårdsförvaltningens avgifter osv.
Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå som Östlunds Begravningsbyrå innebär en extra trygghet. Man vet då att byrån är underställd Sveriges Begravningsförbunds stränga regler när det gäller prisinformation, tystnadsplikt, etik, arbetsmetoder och utbildning samt hantering av reklamationsärenden och mycket mer.

Background image: