Familjejuridik

Oavsett var i livet du står berörs din vardag av juridiska frågor, av både enklare och svårare karaktär. Vi erbjuder de flesta tänkbara familjejuridiska tjänster som hör till dödsfallets följder såsom bouppteckningar, arvskiften och dödsboförvaltning - men även tjänster som tex att hjälpa till vid upprättande av äktenskapsförord, gåvobrev, testamente osv.

Vårt grundarvode för bouppteckningar är 4900 kr och då ingår två timmars arbete. De allra enklaste bouppteckningarna kräver inte mer än just två timmars arbete. För uppdrag överstigande två timmars arbete gäller 1275 kr/timme. Samma tidsdebitering nyttjas för alla juridiska tjänster. Vid hjälp med arvskifte är vår startkostnad 2550 kr och då ingår två timmars arbete, därutöver 1275 kr/timme.

För testamente, gåvobrev mm kan tidsåtgången vara bara en timme eller flera timmar så där lämnar vi enskilt pris för varje uppdrag.

Background image: