Gravsten - minnessten

När man väljer att ha en egen gravplats så förses den med gravsten och inskription. Att bestämma sig för hur gravstenen ska se ut är ett viktigt beslut, då den ska stå där som ett minnesmärke – kanske för all framtid. Det är också viktigt att veta att gravvård inte måste sättas upp omedelbart efter begravningen - så du har tid på dig att välja så att det blir rätt. På Östlunds Begravningsbyrå hjälper vi dig med val och utformning av gravsten. Det är gravstenen som gör att kyrkogården hjälper oss att bevara minnet av våra anhöriga och vänner.

Background image: