Gravplats

Begravningsformerna är antingen jordbegravning eller kremation. Vid jordbegravning gravsätts man i en grav på en kyrkogård. Gravsättningen sker oftast i nära anslutning till begravningsceremonin. Enligt lag måste kremation eller gravsättning av kista ske inom en månad från dödsdag. Med några få undantag kan man gravsättas på vilken kyrkogård man vill utan extra kostnader. Detta kan ske för att det finns en rikstäckande clearing mellan Svenska Kyrkans församlingar. (Transportkostnader kan dock tillkomma i dessa fall)

Traditionell gravplats
Traditionell gravsättning sker i "vanliga" gravar, för kista eller urna. I gravar där man tidigare gravsatt kistor går det normalt bra att även gravsätta urnor men inte alltid tvärtom. En vanlig grav kan utsmyckas på olika sätt, vanligast är gravvård i sten. Gravplatsen är kostnadsfri och upplåts på 25 år. Gravrättsinnehavare är skyldiga att se till att graven sköts. Man kan avtala om skötsel genom kyrkogårdsförvaltningen.

Askgrav - Allmän urnlund
Allmän urnlund eller askgrav finns på en del kyrkogårdar och har kommit fram som ett alternativ till traditionell gravplats och minneslund. Man vet var gravplatsen är och man kan ha en markering, ofta en enkel sten. Graven sköts av kyrkogårdsförvaltningen, oftast utan kostnad.

Minneslund
Minneslund är en anonym gravplats som sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Man får inte vara närvarande vid gravsättning. Blommor och ljus får placeras på anvisad plats. Vanligtvis sker gravsättning genom att askan grävs ner i minneslunden.

Spridning av aska
Efter tillstånd från länsstyrelsen kan man sprida askan över t ex havet, en sjö, en skogsdunge eller liknande.

 

Många som funderar på minneslund ser på fördelen att de anhöriga ej behöver ordna eller bekosta gravskötsel och kanske glömmer att det kan finnas ett behov att ha en speciell plats att gå till och minnas.

Background image: