Besöket på begravningsbyrån

Det finns få händelser som förändrar tillvaron så radikalt som när en anhörig eller en god vän avlider. Att många har svårt att hantera situationen är därför helt naturligt. Här kan de praktiska bestyren runt begravningen vara ett sätt att bearbeta sorgen och att acceptera vad som har hänt. Det är också viktigt att vänner och släktingar finns till hands för att diskutera hur begravningen ska utformas. Om den avlidne hade egna önskemål skall de givetvis följas. Allt det här går vi igenom vid det första besöket hos oss.
 
Du får ett personligt stöd
Vid ditt besök hos oss på begravningsbyrån får du träffa personer som är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska kring ett dödsfall. Vår uppgift är att visa vilka valmöjligheter som finns för att ni skall få en begravningsceremoni som stämmer med era önskemål. För att underlätta det hela är det vår målsättning att en och samma person hos oss blir din personliga kontakt genom hela uppdraget. En person som kan sin sak och som blir ditt personliga stöd.
 
Vid besöket hos oss tar vi huvudsakligen upp följande:
    Var och när skall ceremonin äga rum (kyrkor samt kapell)
    Vilken typ av ceremoni, kyrklig eller borgerlig
    Jordbegravning eller kremationsbegravning
    Val av kista och eventuell urna 
    Eventuell extra sång och musik utöver psalmer och orgelmusik
    Officiant (präst, borgerlig eller annat önskemål)
    Minnesstund (samling efter begravningen med förtäring)
    Blommor
    Tidningsannons (verser/symboler)
    Tackkort & programkort
    Gravsten eller inskription
    Familjejuridik
 
Hembesök
Om ni istället önskar att vi kommer på hembesök så gör vi gärna det.
 
Hur ordnar man en bra begravning?
En begravning är verkligen personlig, både med avseende på den avlidne som är huvudperson för sista gången, men också för de efterlevande. Men det är stor skillnad mellan olika begravningar och en begravning kan göras på många olika sätt. Hur bra en begravning blir beror oftast på planeringen. Här kan du direkt via vår hemsida förbereda dig och planera i lugn och ro. 

Planear begravning >>

Det är givetvis viktigt att alla som stod den avlidne nära får komma till tals när begravningen skall förberedas, även barn och ungdomar i familjen.
Som anhörig är det oftast svårt att från början ha en uppfattning om hur allt skall vara och vilka alternativ som finns. Det är därför vår uppgift att hjälpa till med planeringen och ge goda råd baserade både på erfarenhet och kunskap.
Det kan gälla allt från hur bädden i kistan skall utformas och vilka kläder den avlidne skall ha på sig i döden - om man skall följa den avlidne i procession till kyrkan eller kapellet eller inte. Hur man skall ordna placeringen i kyrkan, vem som skall sitta bredvid vem är andra frågor man måste ta ställning till. Vilken musik passar vid begravningen – hade den avlidne speciella önskemål? Finns önskemål när det gäller färger som man vill att kista och dekoration skall gå i? Finns detaljer att ta ställning till vid gravsättningen så att även den blir den bästa tänkbara?
Erfarenheten visar att man sällan ångrar det man gjorde, men ofta det man inte gjorde. En erfaren och kunnig begravningsbyrå är en garanti för att begravningen verkligen blir så bra som möjligt inom de ramar man tänkt sig och med de förutsättningar som finns.

Background image: