Begravningsceremoni

Begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning
    Ingångsmusik
    Solosång eller instrumentellt solo (valfritt)
    Psalm
    Griftetal - överlåtelse - Bön
    Psalm (Valfritt)
    Begravningsbön
    Fader vår
    Psalm
    Avskedstagande (vid kremationsbegravning)
    Solosång eller instrumentellt solo (valfritt)
    Utgångsmusik
 
Enligt den nya ordningen som kom i januari 2013 finns det utrymme med upp till fem psalmer, men alla församlingar har ännu inte börjat praktisera detta.

Vid jordbegravning kan avskedstagandet antingen göras i kyrkan eller ute vid graven, beroende på om anhöriga vill/inte vill närvara vid gravsättningen.
 
Borgerlig begravning
En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar. Hos oss på Östlunds är både Lars och Samuel borgerliga officianter, sedan har vi också kontakt med andra borgerliga begravningsförrättare (officianter). I Katrineholm och Vingåker finns av kommunen utsedda borgerliga officianter. Dessa får sitt arvode av kommunen och dödsboet belastas därför inte av några utgifter för dem.

Musik – en viktig del av ceremonien
Musik är ofta ett viktigt inslag i begravningsceremonin. Vi på begravningsbyrån vidarebefordrar dina önskemål till, eller skapar direktkontakt med, organister och eventuella solister inför begravningen. Eventuella psalmer bestäms oftast i samråd med officianten.

Vår representant ansvarar för att allt fungerar
Vår representant finns på plats i god tid före begravningsceremonin och ansvarar för att lokalen är iordninggjord, blommor utplacerade och samordnar programmet med övriga medverkande som officianten, organisten, vaktmästaren m.fl. Representanten sammanställer ett minnesalbum som skickas till anhörig några dagar efter begravningen. Detta minnesalbum innehåller information om begravningsakten, en blomsterförteckning samt när så önskas även fotografier.

Background image: