Minnesgåvor

När någon avlidit förekommer det att de anhöriga önskar att man sätter in pengar på någon fond för välgörande ändamål istället för blommor. Ofta väljer man en fond som bedriver en verksamhet som den avlidne kände starkt för eller varit engagerad i. När de anhöriga vill att släkt och vänner skall skicka in pengar till en fond meddelar man ofta detta i dödsannonsen, genom att exempelvis skriva: Tänk gärna på Cancerfonden" följt av telefonnummer, postgiro- eller bankgironummer. När man skickat pengar till fonden erhåller de anhöriga till den avlidne ett minnesblad där det står vem som har lämnat gåvan samt eventuell hälsning.

Så här kan du lämna en minnesgåva:
1. Klicka på nedanstående länk och välj rätt annons, gå därefter till fliken "Ge en minnesgåva". Där kan du direkt via hemsidan ge en minnesgåva.

Minnesgåva

2. Kontakta fonden via telefon eller hemsida.
Många av de större fonderna har bra och enkel förmedling av minnesgåvor via telefon eller hemsida.

3. Betala direkt till fondens postgiro- eller bankgironummer.
Följande är då viktigt att du/ni skriver på inbetalningskortet:
* Namn på den avlidne * Var begravningen skall äga rum * Eventuell hälsning * Vem/vilka gåvan är ifrån * Vart minnesblad skall skickas

Background image: