Fastighet

Verahill kan hjälpa er med köpekontrakt och köpebrev. När det gäller överlåtelser inom familjekretsen kan Verahill även ge råd angående köp alternativt gåva. Vidare kan de hjälpa till med lagfartsansökningar, upprättande av reverser, nyttjanderättsavtal samt deklarationer.

Kontakta Verahill för juridisk rådgivning

Verahill >> 

Background image: