Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord upprättas för att göra viss eller all egendom till enskild i ett äktenskap. Som exempel kan tas då makar vill göra ärvd egendom till enskild eller när makar vill hålla sina respektive förmögenheter åtskilda. Äktenskapsförordet kan också upprättas för att återställa allt till giftorättsgods ifall ett tidigare äktenskapsförord upprättats där man delat upp egendom som enskild.

Vid en eventuell separation, och ett äktenskapsförord finns som säger att all egendom är enskild, kommer makarna att behålla vad var och en äger. Äktenskapsförord kan upprättas i samband med att man ingår äktenskap eller under äktenskapet. Äktenskapsförord måste registreras vid tingsrätt. Det är lämpligt att man ser över sitt äktenskapsförord med jämna mellanrum. Verahill hjälper er med rådgivning och upprättande av äktenskapsförord.

Kontakta Verahill för juridisk rådgivning

Verahill >> 

Background image: