Familjejuridik

Oavsett var i livet du står berörs din vardag av juridiska frågor, av både enklare och svårare karaktär. Vi erbjuder de flesta tänkbara familjejuridiska tjänster som hör till dödsfallets följder såsom bouppteckningar, arvskiften och dödsboförvaltning - men även tjänster som tex att hjälpa till vid upprättande av äktenskapsförord, gåvobrev, testamente, framtidsfullmakter osv.

Vårt grundarvode för bouppteckningar är 5500 kr och då ingår 2½ timmars arbete. De allra enklaste bouppteckningarna kräver inte mer än runt två timmars arbete. För uppdrag överstigande 2½ timmars arbete gäller 1275 kr/timme. Samma tidsdebitering nyttjas för alla juridiska tjänster. Vid hjälp med arvskifte är vår startkostnad 2900 kr och då ingår två timmars arbete, därutöver 1275 kr/timme.

Testamente, från 2000 kr

Gåvobrev, äktenskapsförord, från 1750 kr

Framtidsfullmakter, från 1750 kr

Background image: