Företaget

Företagets ursprungliga namn, i alla fall så långt tillbaka i tiden vi känner till, var: Katrineholms Begravningsbyrå. Irma Gustavsson är i papperen den tidigast kända ägaren. Hur länge hon hade byrån är okänt men vad vi vet är att hon i början av 1960-talet sålde verksamheten till Eric Tonn Filip Tonebrand, som för ändamålet kom flyttande med sin familj från Sävsjö. I Sävsjö hade familjen Tonebrand varit verksam i branschen under ett flertal år. Bara något år efter Tonebrands övertagande köptes också Flens Begravningsbyrå in i verksamheten. Sorgligt nog avled Eric Tonebrand redan 1965 och makan Amy Tonebrand blev tvungen att överta verksamheten. Detta gjorde hon med gott resultat och under hennes tid införlivades även Vingåkers Begravningsbyrå i verksamheten, som fram tills dess hade stått under Einar Emilssons regi. I början av 70-talet fick Göte Östlund anställning i Amys begravningsverksamhet. Tre år senare, i mitten av 70-talet, övertogs Katrineholms Begravningsbyrå med tillhörande enheter i Flen och Vingåker av nämnda Göte Östlund. Som namnet avslöjar var det under Götes regi som byrån fick sitt nuvarande namn, Östlunds Begravningsbyrå. Göte ägde byrån fram till 1987 då den såldes till Jan-Åke Cagmo. Jan-Åke ägde och arbetade i begravningsbyrån fram till 29 juni 2012 då Samuel Vikingson övertog verksamheten. Under åren med Samuel som ensam ägare utökades fokus på Flens kommun samt affärsverksamheten juridik. Våren 2021 öppnade Östlunds ett kontor i Eskilstuna där Jocke Stefanius blivit anställd för byråns etablering. 30 juni 2021 säljer Samuel Vikingson en majoritetsandel av begravningsbyrån till Klarahill, det nationella bolaget som har för avsikt att utmana Fonus i län efter län. Samuel går från att vara helägare till delägare och får den nya rollen att ha ett regionalt utvecklingsansvar för Östlunds och Klarahills utbredning i Sörmland.

Den enda privata auktoriserade begravningsbyrån

I en tid när allt ska centraliseras, effektiviseras och helst förpackas under stora nationella varumärken är det hoppingivande att det fortfarande finns mindre företag som överlever och mår bra. Östlunds Begravningsbyrå är ett sådant företag, som stått stabilt och stadigt genom flera decennier och fortsätter att göra så. Även om Östlunds under -21 övertas till större delen av ett nationellt bolag finns småföretagarandan kvar genom en lokal entreprenör som är verksam på orten och riskerar eget kapital. Östlunds som varumärke lever vidare och förhoppningsvis stannar inte nyetableringen med Eskilstuna. Det finns fler orter i Sörmland där "Östlunds kunskap, omsorg och ansvar" skulle kunna vinna mark.

Vi är en liten aktör men med stora ambitioner. Vi är den lokala begravningsbyrån med de höga anspråken. Vi vill vara det naturliga valet i vårt område för den som drabbas av sorg och behöver vända sig till en byrå av vårt slag. Vi vill vara det enkla valet i en svår stund. 

Sist men inte minst är vi naturligtvis också auktoriserade av SAB, Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

Background image: